• txt
 • PROJECT: Futura

  PROGRAM: Extension of a museum

  LOCATION: Bratislava, Slovakia

  SIZE: 2.000 m2


  BY: Egbert Eshuis

  STATUS: Master project


  In het hart van een kunstmatig schiereiland in de rivier de Donau staat het Danubiana Museum. Blootgesteld aan de krachten van de natuur, vraagt de plek om een meer robuuste benadering van het ontwerp. Het concept van de uitbreiding bestaat hiermee letterlijk uit het versterken van de huidige vorm waarbij binnen de restricties van de bestaande structuur wordt gebleven. Aan de noordzijde ontstaat een congresruimte dat tevens gebruikt kan worden voor tentoonstelling. In de herziene situatie van het gebouw is de ovale vorm tezamen met een doorlopende interne wand bepalend voor zowel de routing als de scheiding van diverse ruimten. Met dichte gevelwanden wordt direct licht en confrontatie met haar omgeving zoveel mogelijk vermeden. Invallend licht via het dak begeleidt de bezoeker haar weg langzaam omhoog. De bovenste etage is een daktuin voor beeldende kunsten. Vanaf deze hoogte overziet men het gebied en kan men bij helder weer een glimp van de stad Bratislava opvangen.